Podivne dedictvi online dating

Hraj si na schovvanou, pak njak bojovky, televizi u ani nepotebujeme.My je mme shruba rok od sebe - 3 roky, 2 roky, 1 rok.moje koky maj jeden tal na rdlo - velk, aby se vely vechny okolo najednou ke krmen, jednu misku na vodu a jeden zchod...jak je to s pepravkou nevm, protoe moje koky jezd vechny ti v aut voln spolen se spem, mmina koka potebuje svou pepravku, protoe je nerv.napite mi ppadn na email: Marie [email protected] radu uvtm Pipojuji se k nzoru, e ti jsou lep ne dv :-))) Nae druh koka je hrozn planek, ale po pchodu tet koky pln rozkvetla a mnohem vc s nmi komunikuje.

Doma u na nj ekala Mna, do t doby jedin koi obyvatelka domcnosti, jinak 9 msn erven britka.Bohuel mme strach, aby nedopadl tak tak patn, take ho drme v dom a jen obas s nmi chod ven, veho se moc boj, ale zrove obas vyr bez rozmyslu za vcmi, kter nezn. V kazdom pripade ale nepustajte macky von, ak mate takych susedov. Nevme, co bylo v noci, ale druh den si Zlatunka zaala brnit sv postaven v domcnosti (jemn kousn do krku a ouchn packou bez toho, ani by vythla drpky)a bhem t dn z nich byly a jsou kamardky. Byla zableen, v uch svrab a dodnes j zstaly zavac pote.Nedvno jsme s ptelem usoudili, e by si nae 1,5 ron koika Zlatuka zaslouila kamardku. Jednou v nedli jsme si udlali prochzku do tulku a chtli jsme mal kotko nejlpe holiku. Dnes spolu j, sp, kdl se, olizuj se, dokonce se navzjem hldaj na zchod a nm u odpoledne nikdo nenadv. Mm tm osmiletou koiku, kter byla dve poulin bezdomovec. Uvauji, e bych j podila kamarda(nejradji z tulku), ale bojm se jej reakce, e pila o sv dominantn msto a klid a j budu muset novou koiku vrtit.Novka vypustit do tto mstnosti, ten si ji oich, seznm se s pachem Domorodce a zanech zde pitom svj pach. Tento postup se nkolikrt opakuje, potom u se postupuje tak jak je uvedeno v lnku.V praxi to vyzkouen nemm, ale myslm si e na tom asi nco bude.

Search for podivne dedictvi online dating:

podivne dedictvi online dating-34podivne dedictvi online dating-81

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “podivne dedictvi online dating”